Održana prva vanredna Skupština JP "Šume TK" d.d. Kladanj

Slika

Imenovan novi Nadzorni odbor JP "Šume TK" d.d. Kladanj

21.01.2016 13:43

Prva vanredna Skupština JP "Šume Tk" d.d. Kladanj, održana 15.01.2016. godine u Kladnju donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP "Šume Tk" d.d. Kladanj, radi isteka perioda na koji su imenovani. Dužnosti su u ime državnog kapitala razriješeni: Gogić Edina, Peštalić Elvir, Džuzdanović Mirsad, Bećirović Admir, a u ime privatnog kapitala: Kavazović SenadinKuduzović Mušan i Halilović Mirsad.

Takođe, Skupština JP "Šume TK" d.d. Kladanj donijela je i Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP "Šume TK" d.d. Kladanj. U svojstvu vršilaca dužnosti, u ime državnog kapitala, do imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom, a najduže do 90 dana, imenovani su: Edina Gogić, Elvir Peštalić, Mirza Mezetović i Hadžikić Zijad, a u ime privatnog kapitala: Kavazović Senadin, Kuduzović Mušan i Halilović Mirsad.

Dana, 20.01.2016. godine održana je prva konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora JP "Šume TK" d.d. Kladanj na kojoj je za predsjednika Nadzornog odbora izabrana Gogić Edina.


0 0