Izvršen plan jesenjeg pošumljavanja
U skladu sa Planom gospodarenja na nivou JP “Šume TK“ DD Kladanj završeni su svi planirani radovi na realizaciji jesenjeg pošumljavanja za 2015. godinu. 

Pošumljavanje je izvršeno na površini od 107,25 ha. Ukupno je zasađeno 239.713 komada sadnica i to: smrče, bijelog bora, crnog bora, gorskog javora, bijelog jasena, hrasta kitnjaka, hrasta lužnjaka, divlje trešnje i bagrema. 

Radovi su izvršeni putem: Ugovora o djelu - uslugama trećih lica i vlastitim kapacitetima. 

Također, uspješno su sprovedene akcije pošumljavanja u kojima su učešće uzela brojna udruženja građana: Planinarska društva, Lovačka društva, Ekološka udruženja, Škole i dr.
0 0