KONTAKT OSOBE


Kontakt Email Funkcija
misic.zdravko@jpsumetk.ba vd Direktor ŠG
hergic.nedzad@jpsumetk.ba Šef tehničkih poslova i pripreme rada
corbic.seid@jpsumetk.ba Upravnik šumarije Tuzla
sahbazovic.e@jpsumetk.ba Upravnik Šumarije Banovići
hodzic.deniza@jpsumetk.ba Referent za imovinsko pravne poslove
ahmetagic.ilma@jpsumetk.ba Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma Šumarija Tuzla
sahbegovic.dijana@jpsumetk.ba Projektant u šumarstvu
mujkanovic.ajsa@jpsumetk.ba Blagajnik
konjevic.azra@jpsumetk.ba Fakturista

0 0