Održana prva vanredna Skupština JP "Šume TK" d.d. Kladanj

Imenovan novi Nadzorni odbor JP "Šume TK" d.d. Kladanj

21.01.2016 13:43
Slika

Prva vanredna Skupština JP "Šume Tk" d.d. Kladanj, održana 15.01.2016. godine u Kladnju donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP "Šume Tk" d.d. Kladanj, radi isteka perioda na koji su imenovani.

JESENJE POŠUMLJAVANJE

Izvršen plan jesenjeg pošumljavanja

27.11.2015 13:48
Slika
U skladu sa Planom gospodarenja na nivou JP “Šume TK“ DD Kladanj završeni su svi planirani radovi na realizaciji jesenjeg pošumljavanja za 2015. godinu. Pošumljavanje je izvršeno na površini od 107,25 ha.
0 0