NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

Obilježavanje 21. marta 2016. godine Međunarodni dan šuma

 

16.03.2016 13:37
Slika
Šume su neprocjenjivo i nezamjenjivo bogatstvo. Njihova je uloga ključna u opstanku svih organizama na našem planetu. Puno puta smo čuli da su šume "pluća svijeta" jer proizvode kisik koji udišemo procesom fotosinteze koji omogućuje život.

Održana prva vanredna Skupština JP "Šume TK" d.d. Kladanj

Imenovan novi Nadzorni odbor JP "Šume TK" d.d. Kladanj

21.01.2016 13:43
Slika

Prva vanredna Skupština JP "Šume Tk" d.d. Kladanj, održana 15.01.2016. godine u Kladnju donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP "Šume Tk" d.d. Kladanj, radi isteka perioda na koji su imenovani.


0 0