NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

Međunarodni dan šuma 2019

 

prije 2 dana
Slika

Međunarodni dan šuma, utemeljen na Generalnoj skupštini Europske poljoprivredne organizacije 1971. godine, širom svijeta se brojnim prigodnim akcijama simbolično obilježava na prvi dan proljeća, 21.marta/ožujka.

Globalno obilježavanje Dana šuma predstavlja platformu za podizanje svijesti o važnosti svih vrsta šuma i drveća i  načina na koji nas održavaju i štite.

Ovogodišnji Međunarodni dan šuma posvećen je temi “Šume i održivi gradovi”.

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana šuma  u Kladnju ,  u Osnovnoj školi Stupari u Stuparima  će se 21. marta organizirati pošumljavanje prigodnim sadnim materijalom uz prigodan program škole i obraćanje predstavnika preduzeća.

KONKURS za izbor članova Odbora za reviziju u JP ” Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

 

06.03.2019
Slika

 K O N K U R S za izbor članova Odbora za reviziju u JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

Obavještenje IV vanredna skupština 2019

 

 

06.03.2019
Slika

 

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju IV vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj za 21.03.2019.godine

Slika
    Dana 22.11.2018. godine u sklopu realizacije Plana šumskouzgojnih radova za 2018.godinu, uposlenici Š.G.“SPREČKO“ Živinice (direkcija  gazdinstva i šumarija Banovići) sproveli su akciju pošumljavanja šumskih površina sadnjom sadnica četinara na dvije odvojene lokacije.    Uposlenici direkcije izvršili su sadnju  ...
Slika 95
Slika 98
Slika 97
Slika 99
Slika 96

JP "ŠUME TK" PUT SPASA

03.08.2018 08:12
Slika
Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“, je organizovano učestvovalo sa trideset predstavnika, koji su dostojanstveno prošli stazu zločina, stradanja, nade  i spasa. Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mr...
Slika 91
Slika 92
Slika 94

Svjetski dan šuma

18.04.2018 09:54
Slika
Dana 21.03.2018. godine u organizaciji JP „Šume TK“ DD Kladanj priređeno je obiljžavanje Svjetskog dana Šuma, koje je održano u planinarskom domu „Drenik“. Učešće u obilježavanju svjetskog dana šuma uzeli su pored domaćina Planinarskog društva „Drenik“ Živinice; Planinarsko  društvo „Varda“ Banovići; Planinarsko društvo ...

Akcija šumara ŠG „Sprečko“ na saniranju pristupnog puta

Slika 88
Slika 89
0 0